• امروز شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • ۰۹۳۶-۹۸۰-۸۷۴۱
  • ۰۹۱۹-۵۷۲-۰۹۶۸
  • امروز شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • ۰۹۳۶-۹۸۰-۸۷۴۱
  • ۰۹۱۹-۵۷۲-۰۹۶۸

خبر : بررسی وضعیت بلیت هواپیمایی ماهان

بررسی وضعیت بلیت هواپیمایی ماهان

 برای بررسی وضعیت بلیط خط هواپیمایی ماهان (ماهان ایر) به نشانی زیر بروید و سپس با نوشتن شماره رزرو (PNR) و نام خانوادگی که تنها باید با حروف انگلیسی باشد، از وضعیت بلیط آگاهی پیدا کنید.

http://www.mahan.aero/fa/ticket-status